yangmin168的个人信息

 账号:  yangmin168
 网名:   yangmin168
 性别:   girl
 主页:   www.freewebs.com/it168
 E-Mail:  yangmin147@163.com
 年龄  
 生日  1984/9/9
 爱好  
 注册时间:   2003-08-07 11:23  来 自:   江西
 登录次数:   284次  OICQ:  
 最后登录:  2005-05-26 09:43:57  ICQ:  
 最后发贴:   2004-11-11 14:22:09  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   32 个  所发帖子:   
 回复贴数:   227 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   259 个  给我投票  
 在线时间:  291320  是否在线:  否
 经 验 值:   267  加为好友:   
 灌 水 值:   12  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -1  综合指数:  1757

yangmin168的个人信息