bsqtgp的个人信息

 账号:  bsqtgp
 网名:   bsqtgp
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  bsqtgp@hotmil.com
 年龄  
 生日  1983/5/22
 爱好  
 注册时间:     来 自:   
 登录次数:   29次  OICQ:  
 最后登录:  2007-11-06 17:08:31  ICQ:  
 最后发贴:   2006-12-05 04:36:28  会员等级:  
 发贴数量:   -1 个  所发帖子:   
 回复贴数:   7 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   6 个  给我投票  
 在线时间:  10469  是否在线:  否
 经 验 值:   51  加为好友:   
 灌 水 值:     登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:     综合指数:  267

bsqtgp的个人信息