cyccjj的个人信息

 账号:  cyccjj
 网名:   cyccjj
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  gm_cjj@eyou.com
 年龄  18
 生日  1986/1/2
 爱好  研究+思维+实验+交黑友
 注册时间:   2005-01-11 19:41  来 自:   
 登录次数:   6次  OICQ:  
 最后登录:  2005-04-17 21:05:19  ICQ:  
 最后发贴:   2005-01-13 03:13:34  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   2 个  所发帖子:   
 回复贴数:   6 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   8 个  给我投票  
 在线时间:  8482  是否在线:  否
 经 验 值:   13  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -4  综合指数:  37

cyccjj的个人信息