gangang的个人信息

 账号:  gangang
 网名:   gangang
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  chenjiangang1122@163.com
 年龄  
 生日  1985/11/21
 爱好  
 注册时间:   2005-07-28 18:25  来 自:   
 登录次数:   83次  OICQ:  
 最后登录:  2006-01-24 18:26:46  ICQ:  
 最后发贴:   2006-01-24 06:14:39  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   25 个  所发帖子:   
 回复贴数:   40 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   65 个  给我投票  
 在线时间:  136244  是否在线:  否
 经 验 值:   154  加为好友:   
 灌 水 值:   -1  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   -2  综合指数:  876

gangang的个人信息